biggeros.blogg.se

På resande fot i Spanien

Cervantes

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
 
 
 
 
Miguel de Cervantes 
 
 
 Statue of Miguel de Cervantes Saavedra
The sculpture is made of Bronze on a stone pedestal in homage to Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).
The work is made in 1999 by the sculptors Teresa Guerrero Serrano (Córdoba, 1966) and Javier Martínez Pérez (Madrid, 1968) ).
It is located in the Plaza de Santa María in the town of Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spain.
 
 
 

Staty av Miguel de Cervantes Saavedra

Skulpturen är gjord av brons på en stenblock i hyllning till Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).

Arbetet gjordes 1999 av skulptörerna Teresa Guerrero Serrano (Córdoba, 1966) och Javier Martínez Pérez (Madrid, 1968)).

Det står på Plaza de Santa María i staden Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spanien.

 

En hyllning till Moderskapet

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
Ssnta Maria torget är ett litet gulligt torg bakom alla sevärdheter.
 
 
På långt avstånd faller blicken direkt på en moderlig staty som är belägen i mitten av torget.
 
 
Canticle to Motherhood, in Alcázar de San Juan.The statue is made of stone and it is placed on a stone pedestal represent a woman raising a child in her arms. The work is done 1970  by the sculptor Marino Amaya (Astorga, Leon, 1927).
It was Inaugurated 1995.
It has an inscription if someone wants to read and keep  the sentence in their mind.
"chant to motherhood".
You can see the sculpture at Plaza de Santa Maria in Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spain.
 

Lovsång till moderskapet i Alcázar de San Juan.

Statyn är gjord av sten och den är placerad på en stenpiedestal som representerar en kvinna som lyfter upp sitt barn i sina armar. Arbetet är gjort år 1970  av skulptören Marino Amaya (Astorga, Leon, 1927).

Den invigdes 1995.

Den har en inskription på statyn om någon så vill läsa citatet och lägga på minnet.

"Sång till moderskapet".

Du kan se skulpturen på Santa Maria-torget ii Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spanien.

 
 
 
 
 
 
 
 
Tydligen gillar både hundar och katter om att ströva omkring i parken och busa med varandra. Även jag tycker att parken är en rofylld plats
 
 
Nej, nu har jag druckit upp mitt kaffe och ska gå ut och handla lite kvällsmat. Då menar jag kvällsmat för vi äter inte före halv tio på kvällen. Så kan det gå när Mr U jobbar sena dagar. Som tur är det snart helg=●
 

Angel

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
Detta stora torg heter Plaza España som många andra runtomkring i Spanien.
 
 
 

The Town hall is located in the Plaza de España.

It is built in the nineteenth century in modernist neoclassical style. It emphasizes the great main facade.
At first it was a Casino and in 1928 later on it became the Town Hall.

》》》》》》》》》》》

Rådhuset/Stadshuset ligger på Plaza de España.

Det är byggt på nittonde århundradet i modernistisk neoklassisk stil. Det betonar den stora huvudfasaden.
Först var det ett kasino och senare år 1928 blev det  stadshuset.

På ytterkanten av torget så står detta monument.
 
 
 Monument to Ángel Lizcano Monedero in Alcázar de San Juan. The sculpture is made of bronze in homage to the painter Ángel Lizcaino Monedero (1846-1929). It is made by the sculptor Isabel Pérez Gago.
Inaugurated in 2006.
It is located in the Plaza de España in the town of Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spain
 
 

Monumentet är tillägnad Ángel Lizcano Monedero i Alcázar de San Juan.

Skulpturen är gjord av brons och är en hyllning till målaren Ángel Lizcaino Monedero (1846-1929). Den är gjord av skulptören Isabel Pérez Gago.

Invigdes år 2006.

Den står på Plaza de España i staden Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spanien

Tribute to the train

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
 
Monumento Homenaje al Tren, esquina del Parque Alces.
Monument Tribute to the Train
it is placed by the corner of the Alces Park.
Monumentet är en hyllning till tåget och den är placerad utanför i parken Alces hörn.
 
 
Det är fröjd för ögat att gå förbi detta gamla lokomotiv på väg till stan. Det finns även ett tåg museum i byn som jag eventuellt  kommer att besöka.
 
 
På andra sidan ligger tjurfäktningsarenan som jag tror fortfarande är i bruk. Jag är ju inte alls  förtjust i tjurfäktning. Dessa fina byggnader skulle kunna vibehållas och göras om till ett annat syfte.
 
 
Den rosa, runda fasaden är urtjusig med sina halvmånformade fönster. Byggnaden hade passat mer som ett Commercial eller Söndagsmarknad. 
 
 
 
 Så nu drar jag iväg " Tingelingeling när tåget går ut i vida världen, den som 50 öre har får följa med på färden ".........

Nuestra señora del Rocio

Kategori: Spaniens Huelva

 
 
 
 

The monument to the Virgen del Rocio is a model of sobriety, eurythmy, elegant proportions (the work is about 4.30 meters high, 4.50 meters deep and 3 meters wide, weighing about 6,000 kilos) of serene balance, of harmonious ethnographic claims that denote an extraordinary aesthetic experience.

Enhanced in patinated bronze, the sculptural group depicts a scene from the procession of the Lily of the Marshes, on Monday of Pentecost, with the Lady carried from her Celestial Queen's wings by sixty figures from which emerge religious interiors that give them a strange charm. The contemplator= (to consider thoroughly; think fully or deeply about:to contemplate a difficult problem)

warns that they breathe in all of them a harmonious spiritual contact that is united to the Virgin.

 

The work of the inspired sculptor and imaginary rocianero Elías Rodríguez Picón, today, attracts the attention of all those who travel through the streets and squares of our capital for quality and quantity. In fact, Elías Rodríguezque today is little more than 38 years, enjoys an enviable reputation and shines with its own light in the spheres of Art. Its prodigious gouge has produced in Huelva until this moment the monuments to Mr. Adam, Juan Ramón Jiménez, Christopher Columbus (in the square of the Nuns) and the sculptural set raised in honor of Nuestra Señora del Rocío to the shoulders of the Almonteños, in whose history we are going to stop a few lines.

The monument is standingt at the Plaza del Punto

》》》》》》》》》》》》》》》》 

Monument  Virgen del Rocio är en modell av nykterhet, eurytmin och i eleganta proportioner. Arbetet är ca 4,30 meter hög, 4,50 meter djupa och 3 meter bred, väger ca 6000 kilo. Verket är av lugn balans och har harmoniska etnografiska kraven som betecknar en extraordinär estetisk erfarenhet.

En förbättring av patinerad brons skildrar den skulpturala gruppen en scen från procession av Lily of träskmarker, måndag pingst med Lady som bärs från sin himmelska drottningens vingar av sextio figurer från vilka nya religiösa interiörer som ger dem en konstig charm.

Den contemplator=( att överväga grundligt; Tänk helt eller djupt om: att överväga ett svårt problem).

varnar för att de alla som andas in en andlig kontakt harmoni som är förenad med oskuld .

 Lånad bild

Arbetet med skulptören är inspirerande och imponerande av rocianero Elias Rodriguez Picon. 

 Idag lockar uppmärksamhet för alla dem som reser genom gatorna och torgen i Huelva för kvalitet och kvantitet.

I själva verket är Elías Rodríguezque lite mer än 38 år idag och har ett gott rykte och lyser med sitt eget ljus i områdena med hans konst.

Dess enorma mejsel har producerat mycket i Huelva fram till detta ögonblick: monument till Mr Adam, Juan Ramón Jiménez, Christopher Columbus (i kvadraten på nunnor) och skulpturala uppvuxen i ära september Nuestra Señora del Rocio till axlarna av Almonteños.

Monumentet står på Plaza del Punto

 

Don Quijote

Kategori: Spaniens Ecija

 
Detta fina monument kan man se i en rondell i Ecija. När jag bodde där i början på året passerade jag det många gånger. 
 Rondellen har ett ögonblick som är en representation av Quijote av Miguel Cervantes med vars gata är rondellen.
 
 
 
Det här är Miguel de Cervantes vars närvaro i Ecija som dokumenterades av historiker som kommer ut ur en bok som hålls av jättar.
Detta monument är gjord i två delar i granitvita dalar och väger 25 000 kilo.
Utformningen av monumentet har gjorts av den prestigefyllda naturliga andalusiska konstnären från Écija, Rafael González 'Armenta'.
《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
The roundabout has a moment that is a representation of the Quijote of Miguel Cervantes with whose street is the roundabout. This is Miguel de Cervantes, whose presence in Ecija is documented by historians coming out of a book held by giants.
This monument is made in two pieces in granite white valley and weighs 25,000 kilos. The design of  monument has been realized by the prestigious natural Andalusian artist of Écija, Rafael González 'Armenta'.
 
 Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares)
He was born in September 29, 1547-Madrid and died April 22, 1616. He was a Spanish soldier, novelist, poet and playwright.
 
 
He wrote Don Quijote de la Mancha
 
 
Det finns även ett monument i Madrid i samma namn men det ser inte alls likadant ut.

The monument to Miguel de Cervantes is a monument of Madrid (Spain) built in 1929 that is located in the Plaza de España, in the neighborhood of Palacio, which commemorates the work of the writer.

Monument to Miguel de Cervantes

Set of Miguel de Cervantes

Monument.Location of Spain

 Madrid.España.

History of the building

 monumentInauguration13 October 1929 Architect 

Architect

Rafael Martínez Zapatero
With the collaboration of the architect Pedro Muguruza

Sculptor

Lorenzo Coullaut Valera

Dimensions

22 meters high by 17 meters wide.
Plus the statues of Cervantes (4.20 x 1.70 x 4.30 meters) and Sancho (3.50 x 1.54 x 3.40 meters).

 Lånad bild
 
Det var allt från Miguel de Cervantes 
 
 
Och Don Quijote

Visa mig vägen Chiclana

Kategori: Spaniens Chiclana

 
 
Show me the way Chiclana 
 
Sancti Petri ön är relaterat till Hercules personlighet. I helgedomen dyrkades Melkart men också tio av hans arbetskraft ägde rum här.
Efter att ha dräpt Nemean lejonet och nio-huvudet Hydra, fångade den erymantiska vildsvinet och dräpt stymfaliderna.
Samt rengjorde Augiasstall på en enda dag, fångade den kretensiska Bull och stal av Mares Diomedes.
Gördel av Hippolyta, drottning av Amazonas fångades och förde tillbaka Cerberus. 
Hercules införskaffade boskap av monstret Geryon och stal äpplen av Hesperidernas.
Wow, vilken ambition och styrka  från en av de kända och omskrivna mytologi gestalter.
 》》》》》》》》》》》》》》》》
The islet of Sancti Petri seems to be related to the personality of Hercules. In the santuary Melkart he was worshipped but also two of his ten labours took place here.
  After the slay of the Nemean Lion and the nine-headed Lernaean Hydra, the capture the Erymanthian Boar and the slay of the Stymphalian Birds, clean the Augean stables in a single day, the capture of the Cretan Bull and steal of the Mares of Diomedes, obtain the girdle of Hippolyta, queen of the Amazonas and capture and bring back of Cerberus, Hercules obtained the cattle of the monster Geryon and stole the apples of the Hesperides. 
 
lånad bild
 
The statue of Hercules is located at the entrance of Sancti Petri, surrounded by sea and marshes.Hercules points at the temple of Hercules Melkarth, Sancti Petri castle. It is the same setting where the romans, the phoenicians, and people such as Hannibal and Julius Caesar contemplated that spectacular view. It is a magic site.
》》》》》》》》》》》》
Statyn Hercules ligger vid ingången till Sancti Petri och är omgiven av hav och kärr.
Hercules pekar mot templet Hercules Melkarth, Sancti Petri slott.
Det är samma inställning där romarna, phoenicians och människor som Hannibal och Julius Caesar betraktade den spektakulära utsikten.
Det är en magisk plats.
 
Lånad bild

Paloma blanca

Kategori: Spaniens Jerez

 
 

Miguel Ángel Blanco föddes den 13 maj 1968 i Ermua (Biscay) till en ödmjuk familj. Hans far Miguel Blanco, var en byggnadsarbetare. De var galiciska invandrare från Xunqueira de Espadanedo (Ourense, Galicien)

 Ermua är en stad och en kommun som ligger i provinsen Biscay, i det autonoma området Baskerområdet i norra spanien. År 2014 hade Ermua 16 194 invånare.

 

Miguel Ángel Blanco tog examen i ekonomi. Under lång tid arbetade han med sin pappa i byggnadsbranschen. Efter en tid fann han arbete på Eman Consulting i Eibar, dit han pendlade till varje dag med tåg. Han var en idrottsfläkt och hans dröm var att gå till Madrid för att protestera mot den eventuella nedläggningen av Ermuas sportcenter.

Han gick med i PP Nuevas Generaciones ungdomsförbund 1995 och, på grund av att det var en relativt litet parti i det område där de nationella partierna tävlar mot PNV.

Han var den tredje kandidaten till kommunvalet i det året. Han blev medlem av stadens råd.

Han hade en fästmö Marimar, och de var förlovade och skulle gifta sig i september 1997.

 

Den 10 juli 1997 kidnappades Blanco av ETA som hotade att mörda honom om inte den spanska regeringen började överföra alla ETA-fångar till fängelser i Baskiska regionerna inom 48 timmar. Hundratusentals människor samlade demonstrationer över hela Spanien, som krävde frigivningen av Miguel Ángel. Men 50 minuter efter att tidsfristen löpte ut, klockan 16:50 den 12 juli, blev han avrättad med ett skott i nacken.

Kort därefter fann de honom i utkanten av San Sebastián, i dödens bröst, med sina händer bundna. Han dog på sjukhuset klockan 4:30 på 13 juli.

 

Hans kidnappning och död var mycket viktigt för det spanska samhället. Det hade också en djup inverkan på det baskiska samhället och i ett oöverträffat drag fördömde även några av ETAs egna anhängare offentligt dödandet. Ermuas ande föddes vid denna tidpunkt liksom den anti-terroristorganisationen (Foro de Ermua och Fundación Miguel Ángel Blanco).

2006 började rättegången mot hans kidnappare och mördare, Francisco Javier García Gaztelu ("Txapote") och hans flickvän, Irantzu Gallastegi ("Amaia"). En annan kidnappare, José Luis Geresta Mujika, begick självmord två år efter mordet på Miguel Ángel. 

 
Igår började Jerezianer att lägga blommor för att hedra offer för terrorism
Efter vår mils långa promenad gick vi förbi denna offerplats vid Plaza Caballo i Jerez
 
 

Rotonda al motorista

Kategori: Spaniens Jerez

 

Jerez de la Frontera brinner för när en motorcykel Grand Prix anländer.

 

Denna stad har en förkärlek för motorcyklar och har tävlat på gatan i Duque de Abrantes och industriområdet i El Portal i många år.

De som kommer ihåg tävlingen vet hur cyklisterna försatte sig i onödiga faror. Säkerheten var inte den allra bästa.

När Pedro Pacheco var borgmästare i staden (för demokrati) och då beställde han ett stort monument till motortävling

 

Den tillhör samma tid och samma stil som de flesta statyer placerades i rondeller under dessa år i slutet av förra decenniet.

 Här är ett liknande monument i Portugal

Då det flesta fall oxidationen av järnet är synligt även om detta inte känns eller syns. Det tycks vara en konstnärlig resurs effekt.

Skulpturen tillhör liksom de andra det nutida symbolik. Där skulptören inte har avsett att dra fysiska konturer av vad som representeras men överförs genom några grundläggande funktioner.

När man närmar sig konstverket tycks man se en stor cykel. När man har kommit tillräckligt nära kan man kontrollera storleken på föraren och hans fordon som nästan ser lite mer naturligt ut. Under samma motocykel ser det ut som två stora kycklingvingar eller med andra ord påminner det om gräshoppor.

 

Sammansättningen är omgiven av träd och buskar som  växer och täcker omvartannat. Om du inte bryr dig om att detaljerna kommer de endast att vara synliga från framsidan, men det är tanken som gäller.

 

Det är en hälsning från motortävling "motero" och de motorcyklister som kommer på besök.

 
Detta monument såg vi när vi var och hämtade min mamma på Faro flygplats.
Snygg va....

Troja

Kategori: Spaniens Jerez

 

Caballo de Troja

Trojanska hästen (Jerez de la Frontera)

Denna skulptur donerades av Xavier Mascaró till staden Jerez. Det är Norsk konstruktion och installerades i rondellen på Avenida de Andalucía med ett område av natursköna trädgårdar.

 

Det är en bit av 5500 kg av gjutjärn och allt är gjutet. Tyvärr är det inte en revisors enkla ord som gjorde det möjligt att installera verket i denna rondell.

När man fortsätter från parken (med de fina trädgårdarna) mot El corte Ingles som ligger vid norra delen av Jerez. Då så ligger denna fina rondell placerad.

 

Den är verkligen gigantisk och jag kommer alltid att tänka på filmen Troja med den snygge Brad Pitt som Akilles och Orlando Bloom som Paris.

 
Den gigantiska och massiva Trojanska hästen i filmen såg ut såhär
 
 

Kriget har börjat och när slaget mellan de två krigarna börjar att ta i kraft så lyckas Akilles ge ett snabbt dödande hugg mot Boagrius vänstra axel. Thessaliens kung blev därpå besegrad och nu så har Thessaliens armé hamnat i Agamemnons händer.

Samtidigt i Sparta förhandlar prins Hektor och hans yngre bror Paris med Spartas kung Menelaos om fred mellan Troja och Sparta.

Paris faller för den sköna Helena som är hustru till Menelaos. Paris och Helena flyr till Troja. Därefter söker den hämndlystne Menelaos hjälp från sin broder den mäktige och maktgalne kung Agamemnon av Mykene. Agamemnon har under flera år viljat erövra Troja vilket skulle ge honom kontrollen över det Egeiska havet.

De båda bröderna förklarar därpå krig mot Troja, och Agamemnon skickar ut Odysseus för att rekrytera Akilles i det kommande stora kriget mot Troja.

Spännande film med influens av romantik. 

Jag är ju väldigt intresserad all mytologi. Vad tycker ni....

 
 

 Sparta (Spartis) är en liten grekisk stad med 15 500 invånare (år 2005).

Här ser ni utgrävningar och ruiner från antika Sparta. I bakgrunden skymtas den lilla nya staden Sparta.

 

I väntans tider.....

Kategori: Spaniens Mazagon

 
 
Denna fina rondell fick jag så fint skåda vid Faro flygplats/ Portugal
 
 
Dessa människor väntar in de sina som vistas på en av flygplanen precis som jag gjorde när min mamma kom med flyget från Köpenhamn. Ca 1 1/2 timmes bilfärd  från vårt hotell i Mazagon ligger Faro flygplats.
 
I väntans tider döper jag rondellen till .......
 
 
"Rosado"
Denna staty står på torget och blickar ner i den lilla dammen. Kan tänkas att han letar efter dagens fångst eller ska han ta ett dopp till i poolen....
 
 
 
Escultura de un Bañista 

Det är en skulptur av den badande mannen

BIOGRAFI: Inga dokument funna

Konstnär : Esteban Sánchez Rosado

Plats: PL Dr. Odón Betanzos.

 
Han ser lite bekymmersam ut....
 
 

Flickan och äpplet

Kategori: Don Benito

 
Rotonda cuatro caminos
 
 
Rotonda de Cuatro Caminos 
 
 I Don Benito har haft utställning år 2016 på en reproduktion av Ceres, romerska gudinnan av jorden och jordbruk.
Statyn skänktes av staden Merida till staden för att fira 150-årsdagen av beviljandet av titeln Don Benito stad.
 
Gudinnan Ceres utfördes av skulptören Luisa Díaz av konstgjord sten. Den mäter 2,10 meter i höjd och visar även en sittande figur ( det vill säga barnmorskan ).
Det är speciellt avsedd för unionen av bönder. Syftet var att uppföra ett monument som representerade betydelse och ekonomiska betydelsen av jordbruket och bidrog bönder till framsteg och välfärd i staden.
 
Statyn som invigdes då av borgmästare Mariano Gallego är en reproduktion av en marmor carving. Det var en del av utsmyckningen av den natursköna framför den romerska teatern i Mérida.
 
 
 
Pedro de Torres Isunza (Don Benito, 1892-1982)
Är skaparen till Kvinnan och äpplet.
 Kvinnan i tvångstankar som ville representera i denna serie av egenskaper: , nakenhet, enkelhet och fri från utsmyckningar.
 
 
 
I Provins konstmuseum i Badajoz kan man se mycket av hans skapelser. 120 verk som donerats av konstnären till denna institution.
 
 
Hans avsikt var att överföra dem till sin hemstad för att skapa ett museum, men inträffade inte i  slutändan. Vem vet varför....
men skälen är lätta att föreställa sig ...
 
Andra verk av Torres Isunza.
 
 
 
 
Han verkar iaf gilla nakenhet.....

cigüeña de Santiago

Kategori: Don Benito

 
Don Benito är en spansk stad som tillhör provinsen Badajoz i Extremadura. Don Benito är ekonomisk centrum tillsammans med Villanueva de la Serena och  Vegas Altas högland.
Kommunens befolkning uppgick till 36 975 invånare år 2016.
 
 Kärnan av befolkningen befinner sig mellan floderna Guadiana, som flyter fyra kilometer norrut och Ortigafloden, som flyter fyra kilometer  söderut.
Runt kanalen vid floden Ortiga sträcker sig naturområdena Doña Blanca i norr och Serrezuela i söder. Södra delen till den sistnämnda, orsaken till dess namn är pga Sierra de Ortiga som i sin tur bär sitt namn efter floden Guadiana. Detta är en långsträckt bergskedja där längden är (3,85 km) och höjden  (654 meter vid högsta punkten). Resten av det territorium som ingår i den kommunala termen är övervägande platt.
 
 
 
Den viktigaste ekonomiska sektorn i staden är tjänsten. Sammanfogningen av floderna Guadiana och Ortiga har dock uppmuntrat jordbruks- och boskapsutnyttjandet, varefter en viktig näringsindustri har utvecklats.
 
 
 
 
 
Staden är kopplad till EX-A2 som länkar Don Benito till Las Vegas Alta.
 
 
Plaza España
 
 
 Mitt på torget hittar vi Monumentet  "till vatten och mark"  Monumento al agua y la tierra.
 
 
Ett skickligt arbete för bara en man och figurer som är gjorda av olika material såsom sten och brons.
Enrique Pérez Comendador hette skulptören
(Hervás, Caceres, 1900 - 1981
1965 placerades monumentet färdig och klart mitt på torget.
Plats:
Plaza de España, Don Benito, Badajoz (visas också som installerad på Plaza Mayor)
Övriga uppgifter:
Installerad med ombyggnaden av torget 1965.
 
 
På andra sidan av torget finner man Santiago kyrkan som är  "Bra av kulturellt intresse"  och tillhör XVI-XVII århundradena.
 
La cigüeña trae a los niños de París?
The stork brings the children of Paris?
Ger Storken barnen i Paris?
 
 

Fuente de Ceres

Kategori: Spaniens Aranjuez

 
 
 
 Ceres fontän
 
Den här fontänen ligger i mitten av trädgården framför Palatset Real och är gjord 1804 av skulptören Esteban Ágreda. 
Fontänen representerar Ceres dvs jordbruksgudinnan, skörden och fruktsamhet som är placerad i mitten av dammen.
 
 
Ceres håller i facklan i ena handen och ett fåtal vallmofrukter i den andra handen. Nedanför Ceres leker  två  barn. En med öron av vete
 
 
och det andra barnet som omger det stora hornet.
 
 
 
 
 De andra två skulpturerna är vaser med blommor som även är skulpterade omgivna av barn. De är placerade i spelets ändar.
 
 
 
 
 

Broderskap & Broderskap

Kategori: Spaniens Jerez

 

Påsken är en väldigt viktig högtid i Spanien och de flesta är lediga hela påskveckan (Semana Santa). Många katoliker fastar på askonsdagen och långfredagen. På askonsdagen tillverkar man ett kors av aska som man placerar i pannan. Detta är ett sätt att be Gud om förlåtelse för sina synder.

palmsöndagens morgon besöker de flesta mässan i kyrkan. Barnen tar med sig palmlöv och kvistar som välsignas av prästen. Ibland är dessa kvistar dekorerade med sötsaker, glitter eller andra typer av dekorationer.

 

Rondellen " Broderskap och Broderskap" (Jerez de la Frontera)

Detta monument är även känt som Semana Santa (påskveckan) och i synnerhet "Skärbar". Den ligger på en symbolisk plats i Jerez de la Frontera vid sammanflödet av gatorna Larga och Porvera. Alltså bredvid kyrkan Santo Domingo, som är där den officiella paraden av Broderskap börjar.

Skulptören heter Sebastián Santos Calero och invigdes i oktober 2005. Då hölls även nationellt möte i Broderskap och Broderskap. I ryggen på monumentet är namnen graverade på alla kvinnoföreningar i orten.

 
Ha en bra Palmsöndag:)

Tendillas

Kategori: Spaniens Cordoba

 
 
 
 
Torget Tendillas ligger i staden Córdoba (Spanien).
Tendillas ligger i närheten av det gamla romerska forumet i staden Cordoba.
För närvarande är det axeln där kommersiella livet av kapitalet i Cordoba utvecklas och organiseras genom att fungera som en koppling av de största kommersiella vägar såsom gatorna Cruz Conde och Gondomar.
 
Efter ombyggnad har det blivit ett torg för fotgängare i sin helhet.
 
 
Taverner och caféer är beroende av torgets populäritet. Här vimlar det av turister och lokalbefolkning dygnet runt.
 
Statyn heter Gran Capitan 
 
 
 "Stora kapten " Gran Capitan.
Den franska stridens terror förändrade historien i Spanien
 
" De som befaller en armé som denna dag bör inte dölja sina ansikten "
sade Gonzalo Fernández de Córdoba till sina män innan den avgörande striden av Ceriñola skulle utföras i det andra kriget i Neapel (1503)
 
 
Nu fann jag en ytterligare staty "ryttare till häst"
 
 
Plaza de Las Tendillas 
Betyder Rankornas torg
 

Mamelón

Kategori: Spaniens Jerez

 

Plaza del Mamelon de Jerez de la Frontera är ett stort stadsrum som ligger vid kanten av vad som var området utanför den historiska staden.

 
 
 Skulpturen Gran Break calesera. Arbetet är gjort av skulptören Eduardo Soriano på torgets området.
 
La Calesera är en operett i tre akter. Den andra är indelad i prosa och vers.
 
 

Med en triangelformad anläggning som korsas sin större sida som är orienterad mot öster av Sevilla avenida. Den förenas av dess södra vinkel med det viktiga köpcentret Marqués de Domecq, även känd som "Mall of Cristina".

 
Under torget ligger en stor parkering som är både prisvärt och lönsamt att parkera sin bil för en hel dag.
 
 
 

Detta torg har byggts om och renoverast. Det består av två skilda områden.

Området längre norrut har en riklig stor skog, och leds av en hög staty tillägnad St John Baptist de la Salle. Omgiven av palmer, bananträd och apelsinträd. Det finns små promenader och skuggiga områden med bänkar som man kan vila på.

Vy över dammen i Plaza del Mamelon de Jerez.

 


I det centrala område ligger en omfattande damm med en långsträckt form och vågiga profiler som dominerar utrymmet. Det slutar vid sin ände närmast centrum av staden med ett färgstarkt och stort monument "till häst och vagn". Traditionell och karakteristisk i denna stad Jerez.

 

Hela torget är omgivet av byggnader som är mestadels av bostäder, en del av dem med en viss arkitektoniskt värde, är också mycket nära till andra av stor betydelse, vid foten av den tidigare nämnda köpcentret, såsom slottet av markis de Domecq och kyrkan Santo Domingo

 
 
Min pappa och Maj
 
 
Så här kan det se ut på torget när Jerez dekorerar inför Julhelgen.
Nu får vi gå vidare mot sommartid och ljusare tider och inte hålla fast vid vintertid och mörka, kalla kvällar.
 
 

Tio Pepe rondell

Kategori: Spaniens Jerez

 
De Jerezaner ( även jag) och de som bor i närheten av Jerez de la Frontera känner till att rondellen Tio Pepe i Jerez de la Frontera  är klarlagd. Det är ett nöje att ha ett monument  i denna historiska vin stad, som i Augusti år 2014 tilldelades till den  europeiska vinstaden.
 
 
Tio Pepe är designad av skulptören Chiqui Diaz.
 
Med detta monument är för att hedra skaparen av Tio Pepe, González Byass.
 
 
Skulpturen är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål och Är 9 m hög. Den bildar mytiska flaskan Tio Pepe, vilket ger en elegans och rörelse.
 
(Under byggnation)
 
Med detta monument återvänder González Byass till staden med dess vänlighet genom koncession av äganderätten till en av sina huvudvägar
(Avenida Tio Pepe).
 
Rotonda de Tio Pepe är placerad framför
"Centro Comercial (Köpmarknad) Hipercor" i Jerez och ligger i början på Avenida Tio Pepe
 
 
Var stannade vi.....
Jo, Rotonda Tio Pepe....