biggeros.blogg.se

På resande fot i Spanien

Perlé

Kategori: Spaniens Herencia

 

 17 february 2017 ithe sculpture was installed to represent the Carnival of Herencia (Ciudad Real) it was chosen by the Town Hall of Herencia in the Rotunda of the Avenida de Alcázar that gives access to the pavilion of Carnival.

17 februari 2017 installerades skulpturen för att representera karnevalen av Herencia (Ciudad Real). Den valdes av Stadshuset i Herencia i rondellen av Avenida de Alcázar som ger tillgång till karnevalspaviljongen.

 
Jag tror det är ett föremål som liknar en sko som han slänger med i ena handen....
 
 
Herencia is a Spanish municipality, located in the north of the province of Ciudad Real, in the Autonomous Community of Castilla-La Mancha.
It is located 150 km south of Madrid and 5 km from the border with the province of Toledo. It registers a census of population of 8.758 inhabitants  year 2015.
 
 lånad bild

 The sculpture of Perlé

If someone or something gives its own identity to the carnival is the Perlé.

It is extremely difficult to investigate the origins of Perlé but one thing is certain we can analyze what it represents.

Undoubtedly it is the burlesque representation of the established order being the target of ridicule and insults of all the little people of the town.

Perlé tries to assert his authority at the point of whip-an intimidating tool that does not abandon all the way through the streets of the town.

 

Om någon eller något ger sin egen identitet till karnevalen är Perlé.

Det är extremt svårt att undersöka Perlés ursprung, men en sak man är säker på att man kan analysera vad den representerar.

Det är utan tvekan den burleska representationen av den etablerade ordningen som är målet för förlöjligande och förolämpningar av alla små städer i staden.

Perlé försöker hävda sin auktoritet vid piska och ett skrämmande verktyg som inte överges under hela vägen genom gatorna i staden.

 
 
 
Vid varje kulle står väderkvarnar utspridda. Här passerar vi ett par via Herencia och mot Alcazar de San Juan.